HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Numer sali

Nauczyciel (opiekun)

Data

Godzina

(od – do)

1

Zajęcia ¶wietlicowe, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

30.01.2012

9.00-12.00

21

Grażyna Pniak  

2

Wyjazd na basen  -  NEMO D±browa Górnicza

31.01.2012

08.30-11.00

 

Jolanta Kluska

Marek  Mizgajski

3.

Zajęcia muzyczne

01.02.2012

9.00-10.30

24

Bartłomiej ¦lefarski

4.

Wyjazd na basen  -  NEMO D±browa Górnicza

02.02.2012

10.30-13.00

 

Marta Lipińska

Jakub Wi¶niewski

5.

Zajęcia muzyczne

03.02.2012

9.00-10.30

24

Bartłomiej ¦lefarski

6.

Gry i zabawy w języku angielskim

03.02.2012

9.00-12.00

24

Bożena Sikora 

7.

Zajęcia sportowe, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

03.02.2012

9.00-10.30

19

Jakub Wi¶niewski

8.

Zajęcia ¶wietlicowe, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

06.02.2012

9.00-12.00

21

Zyta Nowak  

9.

Wycieczka regionalna  do Będzina

07.02.2012

9.00-13.00

21

Beata Pi±tek  

10.

Wyjazd na basen  -  NEMO D±browa Górnicza

07.02.2012

08.30-11.00

 

Bożena Błaszkiewicz

11.

Gry i zabawy w języku angielskim

08.02.2012

9.00-12.00

24

Bożena Sikora 

11.

Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze Gromada zuchowa

08.02.2012

9.00-12.00

26

Małgorzata Rejdych