STRONA GŁÓWNA

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów klas III gimnazjalnych i VIII szkoły podstawowej 

 

>>>MATERIAŁY MEN<<<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

 

>>>DECYZJA<<<

>>>KALENDARIUM<<<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

>>>DECYZJA<<<

>>>KALENDARIUM<<<

 

REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SP 33 - ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33
w  SOSNOWCU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu, ul. S. Starzyńskiego 41, uprzejmie informuje, iż zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

a)   1 marca - 14 marca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    15 marca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    16 marca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    od 21 marca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)     23 marca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

Terminy postępowania uzupełniającego

a)    23 marca - 24 kwietnia - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    24 kwietnia -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    25 kwietnia -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 27 kwietnia - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)     30 kwietnia - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 Formularze do pobrania tutaj (lub w sekretariacie szkoły od 1 marca):

- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA UCZNIA DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33

 

- ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 33

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej nr 33

 

- Procedury Rekrutacji do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 33


- Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.

- Zarządzenie Nr 65 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół  podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym. 

 

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/18

Termin składania wniosków od 1 do 30 czerwca.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji.
 

Wniosek

                   

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia