REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów klas III gimnazjalnych i VIII szkoły podstawowej 

 

>>>MATERIAŁY MEN<<<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

 

>>>DECYZJA<<<

>>>KALENDARIUM<<<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

>>>DECYZJA<<<

>>>KALENDARIUM<<<

 

REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SP 33 - ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33
w  SOSNOWCU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu, ul. S. Starzyńskiego 41, uprzejmie informuje, iż zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

a)   1 marca - 11 marca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    12 marca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    18 marca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 22 marca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)    25 marca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

Terminy postępowania uzupełniającego

a)    3 czerwca - 7 czerwca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    10 czerwca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    12 czerwca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    27 czerwca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)    30 czerwca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 Formularze do pobrania tutaj (lub w sekretariacie szkoły od 1 marca):

 

- ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 33

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej nr 33

 

- Zarządzenie nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 28 stycznia 2019 r.

 

- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA UCZNIA DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33

 

 - Procedury Rekrutacji do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 33

 

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/18

Termin składania wniosków od 1 do 30 czerwca.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji.
 

Wniosek

                   

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 39 z dnia 28 stycznie 2019 r. ustalony został harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Z terminarzem można zapoznać się pod adresem:http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/k1,5,edukacja/id,15295,podpowiadamy_kiedy_zapisac_dziecko_do_przedszkola_i_szkoly.html

Z poważaniem

Marta Pietrzak

Inspektor Wydziału Edukacji

Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu

 tel.: 32 296 06 34