REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SP 33 - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33
w  SOSNOWCU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu, ul. S. Starzyńskiego 41, uprzejmie informuje, iż zapisy na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

a)   2 marca - 12 marca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)    13 marca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    16 marca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 23 marca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)    25 marca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

Terminy postępowania uzupełniającego

a)    1 czerwca - 5 czerwca - Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, prawnych opiekunów/osób sprawujących pieczę zastępczą, wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły;

b)     8 czerwca -  Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy i oceny wniosków, przygotowuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

c)    10 czerwca -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d)    do 17 czerwca - Rodzice/opiekunowie prawni/ potwierdzają, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu

e)    19 czerwca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

 

 Formularze do pobrania tutaj (lub w sekretariacie szkoły od 2 marca):

 

- ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 33

 

- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej nr 33

 

- Zarządzenie nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 30 stycznia 2020 r.

 

- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA UCZNIA DO 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33

 

 - Procedury Rekrutacji do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 33

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

 

 

Informacja dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej 

 

Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021:

 

>>>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<<<

 

>>>Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.<<<

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

 

>>>KALENDARIUM<<<

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych dostępny pod linkiem [link]

>>>Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym <<<

 

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2020/21

Termin składania wniosków od 1 do 30 czerwca.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji.
 

Wniosek