LICZNIK ODWIEDZIN

 
   

WITAJ, od 10.12.2006 r.

JESTEŚ

Liczniki na stonę

GOŚCIEM

 
   

KSIĘGA GOŚCI

 

zobacz księgę gości

wpisz się do księgi

 
   
   

STATYSTYKA

 

 

 

stat4u

 
   

OSTATNIA AKTUALIZACJA

 

2016-09-18

 
   

Google
Szukaj
 Szukaj w zso6.neostrada.pl

 

 

 
 

zmień kolor strony

 

 

 
   
 
 
 

  >>> poprzednie wydarzenia <<<

   
30 września -  Dzień Chłopaka

25 września - KONCERT ORGANOWO – SKRZYPCOWY

25 września o godz. 18.45 (po mszy św. o godz. 18.00). Zapraszamy na koncert do kościoła p.w. NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w Ostrowach Górniczych. W programie najpiękniejsze utwory z gatunku muzyki filmowej. Wystąpią: Grzegorz Seweryn – organy i Grzegorz Wojtasik – skrzypce.
 

ks. G. Kopyś

   

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców (Opiekunów)

na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się 20 września.

   
Stypendium szkolne  

Informujemy, że w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, piętro I, pokój 212 oraz na stronie internetowej MOPS jest dostępny Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe 514,00 zł na osobę.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku należy złożyć do dnia 15 września 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, piętro I, pokój 212.

Przypominamy,  że  w  sekretariacie szkoły  jest  dostępny  Wniosek  o  uzyskanie jednorazowego  świadczenia  pieniężnego  na  rzecz  dzieci   rozpoczynających po raz  pierwszy  realizację   obowiązku   szkolnego  w  klasie  pierwszej  szkoły  podstawowej, zamieszkałych na terenie Sosnowca.

pedagog szkolny J. Kluska

1 września  

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ponownie spotkała się brać uczniowska. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017 oprócz uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas piątych od humorystycznego sprawnościowego „przetestowania” nowego dyrektora szkoły, którym został pan Jakub Wiśniewski. Odchodząca pani dyrektor Anna Woszczek przekazała swojemu następcy historyczny klucz do szkoły.

Podczas uroczystości nie zapomniano o poszanowaniu tradycji szkolnych: uczestniczył w niej poczet sztandarowy, który wprowadził sztandar szkoły, a wszyscy obecni odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrał pan dyrektor Jakub Wiśniewski, który powitał wszystkich serdecznie. Szczególne słowa skierował do dzieci klas najmłodszych oraz ich rodziców.
Pani wicedyrektor Elżbieta Targosz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas.

Na zakończenie uczniowie wszystkich klas kolejno pozowali do pamiątkowego zdjęcia, po czym rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkania ze swoimi wychowawcami.

 

Kochani Uczniowie!

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy.

Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów szkolnych, rozwoju swoich zdolności

i miłego pobytu w szkolnej ławie.

opis p. AS     

Zobacz:

>>>filmik<<<

>>>zdjęcia<<<

>>>galeria klas - SP 33<<<

>>>galeria klas - Gimnazjum 27<<<

 

Pan dyrektor Jakub Wiśniewski, poczet sztandarowy (pod opieką p. M. Rejdych) oraz przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej wzięli udział w Miejskiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa na Starym Sosnowcu. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe sosnowieckich szkół, przedstawiciele władz miasta i oczywiście uczniowie. >>>zdjęcia<<<

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

 >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

 

Uchwała Rady Miejskiej dotyczącą jednorazowego świadczenia pieniężnego

dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej na terenie miasta Sosnowca

w roku szkolnym 2016/2017

Uchwała

Regulamin

 

 

Wniosek i

Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane będzie w kwocie do 500 zł brutto na rzecz dziecka zamieszkałego na terenie miasta Sosnowca, które po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017 przystąpi do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie
miasta Sosnowca.

2. Świadczenie będzie udzielane w formie refundacji wydatków poniesionych przez rodzica dziecka na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego takich jak:

a) artykuły papiernicze (zeszyty, bloki, papier ksero itp.),

b) artykuły piśmiennicze (długopisy, pióra, ołówki itp.),

c) artykuły plastyczne (farby, kredki, kleje, pędzle, papier kolorowy, bibuła, nożyczki itp.),

d) plecak, tornister, worek na obuwie itp.

e) strój do gimnastyki (dres, trampki, koszulka itp.),

f) odzież i obuwie codziennego użytku.

3. Ustalenie wysokości refundacji wydatków dokonywane będzie na podstawie
przedstawionych przez rodzica imiennych (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica) faktur lub rachunków dokumentujących zakup dokonany nie wcześniej niż 1 lipca 2016 r.

4. W celu otrzymania refundacji należy od  1 do  30 września 2016 r. złożyć (w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny) wniosek
o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków z ich opisem i dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami).

5. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć  pisemne oświadczenie rodzica o sposobie wypłaty świadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego albo numeru dowodu osobistego celem umożliwienia wypłaty środków w Kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

6. Wstępnej weryfikacji przedłożonych faktur lub rachunków dokonuje w terminie do 14 października 2016 r. powołana przez dyrektora szkoły komisja.

7. Do 21 października 2016 r. dyrektor szkoły przekazuje do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu protokół weryfikacji wraz z dokumentami źródłowymi tj.:
a) wnioskiem o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
b) zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków z ich opisem i dokumentami faktur lub rachunków,
c) oświadczeniem o sposobie wypłaty świadczenia.

8. Na podstawie złożonych przez dyrektora szkoły dokumentów Prezydent Miasta Sosnowca przeprowadzi postępowanie oraz wyda decyzję w sprawie każdego z indywidualnych wniosków.
9. Wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi w terminie określonym w decyzji, w sposób zgodny z oświadczeniem złożonym przez rodzica.

   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZNIÓW  Z NAUCZYCIELAMI   2015/2016

>>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

 

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  Dni wolne w ZSO nr 6 w roku szkolnym 2016/2017

 

DATA

WYDARZENIE

14 października 2016 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016 r. (poniedziałek)  

 1 listopada 2016 r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

11 listopada 2016 r. (piątek)

Święto Odzyskania Niepodległości

23 (piątek)- 31 grudnia 2016 r. Zimowa przerwa świąteczna
 1 stycznia 2017 r. (niedziela) Nowy Rok

  6 stycznia 2017 r. (piątek)

Święto Trzech Króli

16 – 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)

Egzamin gimnazjalny

(dni wolne dla uczniów gimnazjum)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 1 maja 2017 r. (poniedziałek)

Międzynarodowe Święto Pracy

 2 maja 2017 r. (wtorek)  
 3 maja 2017 r. (środa) Święto Konstytucji 3 Maja

15 czerwca 2017 r. (czwartek)

Boże Ciało
16 czerwca 2017 r. (piątek)  
23 czerwca 2017 r. (piątek) Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Wakacje

 

 

Wychowawcy, przydział sal lekcyjnych

KLASA WYCHOWAWCA

SALA LEKCYJNA

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy I-III    

I a              

Justyna Klich 28

II a             

Beata Piątek 30

                                                                              II bi  

Angelika Kania/Katarzyna Kocioł 25

                                                        II c

Ewa Chudzik 30

                                                                                       III a             

Małgorzata Dworczyńska 38

                                                              III b       

Grażyna Pniak 32

  III s             

Dorota Grabołus 24

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy IV-VI

   
IV a              Jadwiga Grodecka 37
V a              Aleksandra Stroińska 49

                                                                            V bi

Jadwiga Żebrowska 44
VI a             Bożena Błaszkiewicz 41
VI s             Marta Lipińska 35
Gimnazjum nr 27    
 klasa I a        Agnieszka Cyran 48
 klasa II ai      Hanna Haberko 47
  klasa II-IIIs   Anna Szczepańska 35a
klasa III a      Dorota Adamczyk 50
     

 Realizacja programu edukacji antytytoniowej „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Już kolejny rok szkolny klasy II-III realizują program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę”.
Celem programu jest :
-uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
-kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
-uświadomienie dzieciom , że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
-uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
-wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , gdy inni ludzie przy nich palą.
Przy realizacji programu wykorzystujemy zwłaszcza metody aktywizujące: burzę mózgów, „narysuj i napisz”- diagnozę wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk - postać Wiki, krzyżówkę, układankę o wiewiórce, znaczki „Nie pal przy mnie proszę”, wizualizację, dramę.
Na koniec maja 3 osobowa drużyna z klasy IIa weźmie udział w Miejskim Turnieju Wiedzy.
Liczymy, że uda im się zdobyć zaszczytne miejsce.

Koordynator programu Grażyna Pniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o wsparcie Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły, przeznaczając 1% podatku w rocznym sprawozdaniu podatkowym. Nasz nr KRS 0000327180

W roku 2015  otrzymaliśmy  z 1% podatku za 2014 rok 5608,77 złotych. Dzięki tym wpływom wsparliśmy działalność edukacyjną i wychowawczą Szkoły Podstawowej nr 33 oraz Gimnazjum nr 27 w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu – Ostrowach Górniczych.

· Został zakupiony ekran do sali lekcyjnej, krzesełka dla uczniów.

· Zapłacono za obiady dzieciom potrzebującym pomocy.

· Dofinansowano turnus rehabilitacyjny dziecka.

· Dofinansowano uczniom wyjazd na zieloną szkołę.

· Udzielono wsparcia finansowego na prace remontowe w szkole.

· Udzielono wsparcia w organizacji jubileuszu szkoły.

· Udzielono wsparcia finansowego w realizacji programów profilaktycznych i sportowych dla dzieci.

· Dofinansowano Kręgowi ZHP „Korzenie” organizację uroczystości harcerskiej.

· Stowarzyszenie było współorganizatorem Festynu „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.


Nadal pragniemy   pomagać dzieciom potrzebującym pomocy, realizować programy profilaktyczne, doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne i wspierać prace remontowe, dofinansować działalność organizacji szkolnych oraz Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”

Z wyrazami szacunku Prezes Stowarzyszenia
mgr Anna Woszczek

 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

>>> czytaj więcej<<<

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA UWAGA NADWAGA

W 2012 roku Akcja powstała z inicjatywy Centrów Dietetycznych Naturhouse. Miała charakter informacyjno – edukacyjny, a jej głównym celem było propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, będących skuteczną profilaktyką nadwagi i otyłości. Wielu Polaków zmieniło z nami swoje nawyki i styl życia na zdrowszy. W tym roku możesz również i Ty dołączyć do naszego grona!

 

>>> czytaj więcej<<<

 

>>>STRONA KAMPANII<<<

DA

 

KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA  -  "REAGUJ, MASZ PRAWO"

1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ. MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:
 >>> tutaj<<<

 

 - strona Rzecznika Praw Dziecka  http://www.brpd.gov.pl/

 - Poradnik "Jak reagować?"  http://jakreagowac.pl/

 

 

 

 

 >>> poprzednie wydarzenia <<<

 

 

KATECHEZA-ZSO6

PROGRAMY

 
 

 

 

 

TRZYMAJ FORMĘ

 

 

PROGRAMY

EDUKACYJNE:

 

 

 
 

POMAGAMY

wystarczy kliknąć

 

 

 
 

POSIADAMY JUŻ

   CERTYFIKAT

 

WYRÓŻNIENIE

Katalog

 
 

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia